Відділ продажу: +380 (96) 2000-156
Відділ сервісу: +380 (66) 2000-159
Відділ внесення: +380 (93) 2000-159
Ми в соц.мережах:
Політика конфіденційності веб-сайту croptex.com.ua

Користуючись нашим веб-сайтом та його підсистемами, Ви довіряєте нам свою інформацію.
Ми розуміємо, що це велика відповідальність, і докладаємо всіх зусиль, щоб захистити Ваші дані й дати Вам змогу керувати ними.
У цій Політиці конфіденційності описано, яку інформацію ми збираємо, навіщо ми це робимо та як Ви можете оновлювати, експортувати, видаляти свої дані й керувати ними.

1. Загальні положення
1.1. Ця Політика конфіденційності визначає порядок отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття персональних даних користувачів, відвідувачів та усіх інших зацікавлених осіб (далі разом – «Користувачі») веб-сайту pa.ua (далі – «Сайт»).
1.2. Персональні дані Користувачів під час їх розміщення, отримання і передавання інформації та документів, а також під час використання ними Сайту, отримують власники Сайту – ТОВ «КРОП АГРО», ідентифікаційний код 42454899, та ТОВ «КРОПТЕКС» ідентифікаційний код 44721263, (далі – «Товариство»).
1.3. Користувач, оформлюючи онлайн-заявку (заповнюючи форму) на Сайті/звертаючись телефоном до служби підтримки Сайту, підтверджує про своє ознайомлення з цією Політикою конфіденційності та висловлює свою повну беззаперечну згоду з її умовами.
1.4. Користувач не має права використовувати Сайт, якщо він не згоден з умовами цієї Політики конфіденційності.
1.5. Користувач дає свою однозначну згоду з умовами цієї Політики конфіденційності та надає Товариству право на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних Користувача, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем на умовах цієї Політики конфіденційності. При цьому, Користувач звільняє Товариство від обов’язку окремо повідомляти про передачу його персональних даних до: ділових партнерів Товариства, задіяних у сферах господарської діяльності, пов’язаних з виконанням та/або обробкою заявок та анкет користувача щодо співпраці з Товариством, що виникають у процесі користування Сайтом.
1.6. Користувач несе повну відповідальність за свої дії, які вчиняються ним на Сайті, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.
1.7. Користувач визнає, що в разі недбалого ставлення Користувача до безпеки і захисту його персональних даних та даних авторизації, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису і персональних та інших даних користувача. Товариство не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.
1.8. Достатнім повідомленням Користувачу про включення його даних до бази даних «Користувачі» буде повідомлення у вигляді спливаючого вікна-сповіщення про ознайомлення з цією Політикою.
1.9. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність даних та зміст інформації, яка оприлюднюється ним на Сайті, в т.ч. після її модерації. Товариство має право здійснювати контроль за інформацією, що розміщується Користувачем, та повідомляти користувачу, що розмістив інформацію неналежного змісту, про такі випадки.
1.10. Товариство має право використовувати персональні дані Користувача для здійснення електронної розсилки нових та спеціальних пропозицій, оформлення замовлень на придбання продукції, виконання робіт та надання послуг.
2. Види інформації та персональних даних, що можуть збиратися на Сайті
2.1. Ім’я, прізвище, по батькові Користувача, його контактні дані (телефон, адреса електронної пошти, місцезнахождення (геолокація); IP-адреса, тип операційної системи, браузера, час та дату відвідування Сайту*; облікові дані форм запитів, відкриті дані профілів у соцмережах, посада, податковий статус фізичної особи-підприємця, наявність статусу підприємця, поштові та банківські реквізити, наявність ліцензій (дозволів) на провадження окремих видів господарської діяльності тощо;
* Така інформація може бути персональними даними лише якщо вона прямо дозволяє ідентифікувати Користувача.
2.2. файли Cookies для того, щоб визначити браузер Користувача і надати залежні від цього сервіси, наприклад зберігання даних в кошику між відвідуваннями Сайту;
2.3. інформація про порушення Користувачем правил використання Сайту, в тому числі, у разі розміщення Користувачем інформації шкідливого та образливого характеру та іншої некоректної інформації;
2.4. Вся інформація збирається «як є» і не змінюється Товариством в процесі збору даних.
3. Мета використання інформації та персональних даних Користувачів
3.1. Інформація про Користувача, в тому числі персональні дані, використовуються Товариством виключно з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, виконання договірних зобов’язань з надання послуг, для ідентифікації Користувача, з метою реалізації продукції, виконання робіт та надання послуг, обробки платежів, відправки інформації поштою, електронною поштою, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, поліпшення якості надання послуг, здійснення маркетингових досліджень Товариства, захисту прав та законних інтересів користувачів та третіх осіб згідно з діючим законодавством України.
3.2. Для ідентифікації Користувача та надання йому Послуг на Сайті (в т.ч. його доступу до користування Сайтом) може бути використано ім’я, прізвище, по батькові, адреса електронної пошти, пароль на Сайті, облікові дані форм запитів, відкриті дані профілів у соцмережах (для доступу до Сайту через облікові записи у соцмережах; фотографії Користувача (у випадку їх надання для використання у обліковому записі) відомості про посаду, наявність податкового статусу фізичної особи та його реквізити (в т.ч. банківські), наявність ліцензій (дозволів) на провадження окремих видів господарської діяльності тощо.
3.3. Контактна інформація Користувача може бути використана у поштових розсилках, наприклад: повідомленнях про новини Сайту, акції або спеціальні пропозиції тощо. Користувач завжди може відмовитися від проведення розсилки по його контактній інформації у письмовому повідомленні.
3.4. Для здійснення листування з приводу використання Сайту, реалізації продукції, виконання робіт та/або надання Послуг може використовуватися ім’я, прізвище, по батькові Користувача, реквізити Користувача, контактні телефони, адреса електронної пошти, адреса місцезнаходження Користувача.
4. Підстави та умови розкриття інформації та персональних даних Користувачів
4.1. Товариство не передає персональні дані Користувачів третім особам, за винятком випадків, передбачених нижче.
4.2. Товариство гарантує захист інформації та персональних даних Користувачів від несанкціонованого доступу. Персональні дані Користувачів, включені до бази персональних даних, обробляються на Сайті автоматично, при цьому їх зберігання здійснюється у знеособленому та/або зашифрованому вигляді, що виключає можливість ідентифікувати особу. Захист забезпечується неможливістю витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації, шифруванням інформації Користувачів для безпечного обміну даними на базі сучасних технологій та протоколів шифрування, а також розміщення усіх користувацьких даних у хмарних дата-центрах, сертифікованих за найвищими українськими та міжнародними стандартами надійності, якості та безпеки зберігання даних.
4.3. Розкриття персональних даних без згоди Користувача або уповноваженої ним особи допускається у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не обмежуючись за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право подавати запити та отримувати такі дані.
4.4. Розкриття персональних даних, у тому числі передача таких даних третім особам можлива і буде здійснена виключно за згодою Користувача. Така згода Користувача може бути проявлена ним під час безпосереднього письмового звернення до Товариства.
4.5. Розкриття персональних даних, у тому числі передача таких даних третім особам без отримання письмової згоди Користувача можлива виключно у виняткових випадках, прямо передбачених вимогами діючого законодавства України.
5. Порядок зміни та/або видалення інформації Користувачів
5.1. Користувачі в будь-який момент часу можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки, для цього достатньо написати листа.
5.2. Достатнім повідомленням Користувачу про видалення чи іншої обробки його персональних даних буде лист (інформація), направлений на електронну пошту, вказану Користувачем на Сайті.
6. Зміни в Політиці конфіденційності
6.1. Товариство може змінити умови Політики конфіденційності шляхом внесення змін на Сайті на сторінці https://croptex.com.ua/policy.
6.2. Користувачі зобов’язуються періодично переглядати ці умови, щоб бути поінформованими про те, як Товариство захищає інформацію про Користувачів на Сайті.
6.3. Товариство не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики конфіденційності щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.
7. Права Користувачів
Користувач Сайту має наступні права відповідно ст.8 до Закону України «Про захист персональних даних»:
– знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
– отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
– на доступ до своїх персональних даних;
– отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
– пред’являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
– пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
– на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
– звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини або до суду;
– застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
– вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
– відкликати згоду на обробку персональних даних;
– знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
– на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
8. Інші умови
8.1. У разі, якщо будь-яке положення Політики конфіденційності, включаючи будь-яку пропозицію, пункт або їх частину, визнається таким, що суперечить законодавству, або недійсним, то інші положення, які не суперечать законодавству, залишаються в силі і є дійсними, а будь-яке недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.
8.2. Користувач має права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних».
8.3. Ця Політика конфіденційності поширюється на Користувача з моменту, коли Користувач погодився з умовами даної Політики конфіденційності на Сайті.
9. Контактні дані Товариства
9.1. У разі виникнення питань, побажань, скарг тощо, просимо звертатися за адресою: м. Київ, вул. Польова 24 (ТОВ «КРОП АГРО» та ТОВ «КРОПТЕКС»).